aktualności

Szkolenie ABC identyfikacji wizualnej

Zapraszamy na szkolenie do Centrum Przemysłów Kreatywnych!

Szkolenia do doskonała okazja dla firm do skorzystania z wiedzy i potencjału pracowników Akademii Sztuki w Szczecinie.

Temat: ABC identyfikacji wizualnej

Cel biznesowy: Udział w szkoleniu umożliwi uczestnikom wykonanie spójnej identyfikacji wizualnej firmy we własnym zakresie oraz usprawni współpracę przedsiębiorstwa z potencjalnymi zleceniobiorcami. Szkolenie składać się będzie z dwóch części: praktycznej i teoretycznej. Podczas pierwszej z nich uczestnicy zdobędą wiedzę, m.in. czym jest identyfikacja wizualna i jakie elementy się na nią składają, jakie warunki powinno spełniać prawidłowo zaprojektowane logo, a także czym jest brandbook i co powinien zawierać. W części praktycznej uczestnicy szkolenia nabędą umiejętności obsługi programów Adobe Illustrator oraz Adobe Photoshop, w zakresie umożliwiającym zaprojektowanie identyfikacji wizualnej oraz księgi znaku.

Podczas szkolenia jego uczestnik zdobędzie wiedzę dot. podstawowych zagadnień z zakresu projektowania identyfikacji wizualnej, takich jak: znak i jego budowa, wersje znaku, pole ochronne, kolorystyka, typografia. Prowadzący wyjaśni również wybrane pojęcia dotyczące grafiki, m.in. CMYK, RGB i Pantone, omówi formaty plików oraz różnice wynikające z przygotowania grafik do rozmaitych celów. W ramach szkolenia uczestnik zyskuje dostęp do nowoczesnego sprzętu komputerowego, dzięki czemu rozwinie umiejętności projektowania elementów identyfikacji wizualnej oraz ich przygotowania w wersji cyfrowej. Ważnym punktem spotkania ze specjalistą będzie analiza identyfikacji wizualnej na podstawie materiałów dostarczonych przez uczestnika. W wyniku części praktycznej uczestnik rozwinie kompetencje społeczne w zakresie prezentowania i komunikowania swojej koncepcji projektu, a także skutecznego przekazywania i odbierania informacji zwrotnej dotyczącej projektów.

Dla kogo: Szkolenie jest skierowane do pracowników działów marketingu, grafików, a także innych przedstawicieli przedsiębiorstw i instytucji, którzy planują we własnym zakresie stworzyć identyfikacje wizualną lub zmodyfikować już istniejącą.

Szczegółowe informacje, w tym harmonogram szkolenia, znajdują się w na portalu Baza Usług Rozwojowych pod adresem: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=315077

Termin: 23-24 i 30-31 marca 2019 (dwa weekendy, 18 godzin zajęć)

Koszt: 1 200 zł brutto (szkolenie zwolnione z VAT)

Dla uczestników będących właścicielami lub pracownikami firm istnieje możliwość dofinansowania do 80% wartości szkolenia ze środków UE.

Więcej informacji i zapisy: Hubert Dyba, hubert.dyba@akademiasztuki.eu, +48 664 080 171