aktualności

Odpowiedzialnie społecznie Proto_lab – Zaprojektowanie i przygotowanie innowacyjnych kombinezonów ochronnych w kontekście działań prewencyjnych związanych z pandemią COVID-19

Głównym celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu pracy personelu medycznego poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań materiałowych i konstrukcyjnych w odzieży ochronnej zapobiegającej rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19. W ramach projektu realizowane będą prace badawczo-rozwojowe związane z zaprojektowaniem i przygotowaniem prototypów kombinezonów ochronnych dla służb medycznych i ratowniczych z uwzględnieniem formy, funkcji, technologii i doświadczeń użytkownika .

W ramach projektu wykorzystane zostaną najnowsze technologie stosowane w materiałach włókienniczych oraz konstrukcji i modelowaniu, które jednocześnie zapewnią maksymalną ochronę służb medycznych i pacjentów, komfort i swobodę ruchów użytkowników oraz zmniejszenie obciążenia dla środowiska naturalnego poprzez możliwość wielokrotnego wykorzystania odzieży.

Projekt realizowany jest przez interdyscyplinarny zespół naukowy przy włączeniu lekarzy i ratownika medycznego w proces testowania, recenzowania i identyfikacji potrzeb.

Projekt będzie realizowany do 30 września 2020.

Umowa realizowana jest w ramach Projektu „Odpowiedzialny społecznie Proto_lab” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.