aktualności

Konkurs na wykonanie projektu armatury łazienkowej, dodatków łazienkowych z Corianu

Centrum Przemysłów Kreatywnych oraz 4stol Dorota Anna Parszuto, Maciej Marszał spółka cywilna, ogłaszają konkurs na wykonanie projektu armatury łazienkowej, dodatków łazienkowych z Corianu.

Konkurs skierowany jest do studentów Kolegium Sztuk Wizualnych na Akademii Sztuki w Szczecinie.

Konkurs ma charakter jednoetapowy. Termin zgłaszania prac: 30 sierpnia 2019 roku, do godz. 15.00.

Nagroda główna w konkursie wynosi 1 500,00 zł netto. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przyznania wyróżnień.

 

UWAGA – termin zgłaszania prac przedłużono do 29 listopada 2019 roku, do godz. 15.00. Prace należy składać w sekretariacie CPK (pokój 114) lub mailowo na adres cpk@akademiasztuki.eu. 

Prace zgłoszone w pierwszym terminie dalej biorą udział w konkursie. 

 

PLIKI DO POBRANIA

Regulamin Konkursu – Corian

zał. 1 do Regulaminu – Oświadczenie

zał. 2 do Regulaminu – Przeniesienie praw autorskich