aktualności

Konkurs na opracowanie koncepcji gadżetu piłkarskiego dla kibiców, do zastosowania w działaniach promocyjnych firmy Fiori.

Centrum Przemysłów Kreatywnych oraz Fiori Agencja Reklamowa Andrzej Wasylko, ogłaszają konkurs na opracowanie koncepcji gadżetu piłkarskiego dla kibiców, do zastosowania w działaniach promocyjnych firmy.

Konkurs skierowany jest do studentów wszystkich roczników oraz kierunków Wydziału Malarstwa i Nowych Mediów Akademii Sztuki w Szczecinie i realizowany będzie jako ćwiczenie dobrowolne.

Decyzję o przystąpieniu do Konkursu oraz zakwalifikowanie Konkursu jako semestralnego ćwiczenia dobrowolnego podejmują wykładowcy Komputerowego Wspomagania Procesów Twórczych oraz Podstaw Animacji i Modelowania 3D.

Konkurs ma charakter jednoetapowy. Termin zgłaszania prac: 29 marca 2019 roku, do godz. 15.00.

Łączna pula nagród w konkursie wynosi 2 000,00 zł brutto.

UWAGA – termin zgłaszania prac przedłużono do 24 kwietnia 2019 roku, do godz. 15.00. Prace należy składać w sekretariacie CPK (pokój 114) lub mailowo na adres cpk@akademiasztuki.eu. 

 

PLIKI DO POBRANIA

Regulamin_konkurs_fiori

zał. 1 do Regulaminu – Oświadczenie

zał. 2 do Regulaminu – Przeniesienie praw autorskich