Uncategorized

Zaproszenie do udziału w projekcie „Chodzi lisek koło drogi”

Centrum Przemysłów Kreatywnych Akademii Sztuki w Szczecinie zaprasza do składania ofert na wybór partnera w celu wspólnej realizacji projektu pn. „Chodzi lisek koło drogi – zabawa edukacyjna dla dzieci w wieku przedszkolnym” z wykorzystaniem Infrastruktury badawczej Centrum Przemysłów Kreatywnych sfinansowanej ze środków UE.

  • Cel projektu: opracowanie materiałów edukacyjno–dydaktycznych w postaci zabawy, która będzie rozpowszechniać i utrwalać wiedzę z zakresu bezpieczeństwa na drodze u dzieci w wieku przedszkolnym.
  • Zakres tematyczny projektu: zakres prac w projekcie obejmuje opracowanie materiałów graficznych do późniejszej produkcji (mata do zabawy, akcesoria) wykonanie dwóch kompletów prototypów, opracowanie scenariusza zajęć dydaktycznych oraz testowanie.
  • Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu: czerwiec 2018
  • Grupa docelowa projektu: przedszkola w Szczecinie
  • Wymagania wobec partnera: zaangażowanie w opracowanie scenariusza zajęć w oparciu o dostarczone materiały oraz testowanie gry wraz z opracowanym scenariuszem, współpraca z pozostałymi partnerami projektu
  • Termin złożenia oferty: 01.06.2018
  • Wzór oferty: załącznik – proszę uzupełnić i odesłać
  • Kryteria wyboru partnera: jednostka edukacji przedszkolnej wpisująca się w grupę docelową projektu
  • Sposób, termin i miejsce składania ofert: oferty należy przesłać mailowo na adres cpk@akademiasztuki.eu
  • Pytania dotyczące projektu i zasad współpracy można kierować w terminie do dnia 30.05.2018 na adres e-mail: cpk@akademiasztuki.eu do pani Mariki Skubiszewskiej

 

Oferta uczestnika projektu – WZÓR 

Umowa.skuteczna współpraca – WZÓR