Gadżet konferencyjny dla firmy Asseco

Gadżet konferencyjny dla firmy Asseco

Laboratorium:
Klient: Asseco

We współpracy z firmą Asseco zespół studentów pod kierunkiem dr. hab. Waldemara Wojciechowskiego, prof. nadzw. zaprojektował prototyp gadżetu konferencyjnego, który został wyprodukowany w liczbie 35 sztuk i rozdany uczestnikom konferencji.