LABORATORIUM TECHNOLOGII NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH

Posted on Posted in laboratoria CPK

Laboratorium Technologii Nagrań Dźwiekowych

Kierownik: dr Witold Mickiewicz
kontakt: witold.mickiewicz@akademiasztuki.euObszar działania laboratorium:
— realizacja nagrań dźwiękowych,
— pomiary akustyki wewnątrz i budowlanej,
— pomiary hałasu.

obsługa laboratorium

Witold Mickiewicz  laborant