Informacja o zgłoszeniach do projektu „Kamizelka galowa — asortyment wchodzący w skład mundurka szkolnego dla ucznia”

Posted Posted in Uncategorized

Informacja o zgłoszeniach do projektu „Kamizelka galowa — asortyment wchodzący w skład mundurka szkolnego dla ucznia” Centrum Przemysłów Kreatywnych Akademii Sztuki w Szczecinie informuje, że w odpowiedzi na zaproszenie do udziału w projekcie pn. „Kamizelka galowa — asortyment wchodzący w skład mundurka szkolnego dla ucznia” z wykorzystaniem Infrastruktury badawczej sfinansowanej ze środków UE wpłynęło 1 […]

Informacja o wyborze Partnera i rozpoczęciu realizacji projektu „Wpływ wyglądu szpitalnych oddziałów dziecięcych na proces leczenia pacjenta”

Posted Posted in Uncategorized

Informacja o wyborze Partnera i rozpoczęciu realizacji projektu pn. „Wpływ wyglądu szpitalnych oddziałów dziecięcych na proces leczenia pacjenta” Centrum Przemysłów Kreatywnych Akademii Sztuki w Szczecinie informuje, że dokonała wyboru Partnera i rozpoczyna wspólną realizację projektu pn. „Wpływ wyglądu szpitalnych oddziałów dziecięcych na proces leczenia pacjenta” z wykorzystaniem Infrastruktury badawczej sfinansowanej ze środków UE. Regionalny Szpital […]

Informacja o zgłoszeniach do projektu „Wpływ wyglądu szpitalnych oddziałów dziecięcych na proces leczenia pacjenta”

Posted Posted in aktualności

Informacja o zgłoszeniach do projektu „Wpływ wyglądu szpitalnych oddziałów dziecięcych na proces leczenia pacjenta" Centrum Przemysłów Kreatywnych Akademii Sztuki w Szczecinie informuje, że w odpowiedzi na zaproszenie do udziału w projekcie pn. „Wpływ wyglądu szpitalnych oddziałów dziecięcych na proces leczenia pacjenta„ z wykorzystaniem Infrastruktury badawczej sfinansowanej ze środków UE wpłynęły 2 zgłoszenia. Regionalny Szpital w […]

Zaproszenie do udziału w projekcie

Posted Posted in aktualności

Zaproszenie do współpracy w ramach projektu „Kamizelka galowa — asortyment wchodzący w skład mundurka szkolnego dla ucznia” Centrum Przemysłów Kreatywnych Akademii Sztuki w Szczecinie zaprasza do udziału w naborze na partnera w celu wspólnej realizacji projektu pt. „Kamizelka galowa — asortyment wchodzący w skład mundurka szkolnego dla ucznia” z wykorzystaniem Infrastruktury badawczej Centrum Przemysłów Kreatywnych […]

Zaproszenie do udziału w projekcie

Posted Posted in aktualności

Zaproszenie do współpracy w ramach projektu „Wpływ wyglądu szpitalnych oddziałów dziecięcych na proces leczenia pacjenta"   Centrum Przemysłów Kreatywnych Akademii Sztuki w Szczecinie zaprasza do składania ofert na wybór partnera w celu wspólnej realizacji projektu pt. „Wpływ wyglądu szpitalnych oddziałów dziecięcych na proces leczenia pacjenta” z wykorzystaniem Infrastruktury badawczej Centrum Przemysłów Kreatywnych sfinansowanej ze środków UE. […]